Könyvtár

Könyvtárunk a közvetlen fenntartó –Móra Ferenc Általános Iskola- szerves része, másrészt a könyvtári rendszer tagja.

E helyzetéből adódóan:

· sajátos módszereivel segíti az iskolát pedagógiai programjának megvalósításában,

· könyvtárként az érvényben lévő könyvtári jogszabályoknak kell megfelelnie.

· A könyvtár által gyűjtött dokumentumok: könyvek, folyóiratok, videó – és hangkazetták, CD,
DVD lemezek- tartalmukat tekintve a fenti helyzetet tükrözik, tehát:

· főként a nevelő- oktató munkát segítik,

· válogatva, olyan dokumentumokat is gyűjt könyvtárunk, amelyek szorosan nem tartoznak az előbbiekhez

· nemzetiségi iskolaként jelentős német nyelvű dokumentum állománnyal rendelkezünk.

Dokumentumaink mennyisége és minősége jól szolgálja az iskola pedagógiai programjának megvalósítását s az olvasók érdeklődési körét is kielégíti.

Könyvtárunk korlátozottan nyilvános. Térítés mentesen igénybe vehetik: az iskola tanulói, dolgozói, valamint a Mosoni németek Egyesülete tagjai.

Első osztályos tanulóinkat a tanév elején írjuk be tagként, akiket a 8. év végéig az iskolai könyvtárunk tagjainak tekintünk tanulmányaik befejezéséig, illetve más iskolába történő távozásukig.

A könyvtári teendőket két könyvtáros –váltakozó munkarenddel- látja el.

A könyvek kölcsönzése a tanulók számára szorgalmi időben, naponta 10.45-16 óráig lehetséges.

Elérhetőség: 96 / 566-200

Újdonság a könyvtárban!

Elérhető az iskola könyvtárának online katalógusa. Olvasóink a találatokról példányadatokat is kapnak, valamint azt a plusz információt, hogy az adott példány a könyvtárban van-e, vagy éppen kölcsönzésben.
Az olvasók általuk megadott jelszó segítségével hozzáférnek saját kölcsönzési adataikhoz, mely dokumentumok vannak náluk, azok határideje mikor jár le.     

Online katalógus

 


Iskola Büfé árlap

megtekintés


Étkezés ügyintézés

(REGGEL 7 ÓRÁTÓL DÉLUTÁN 3 ÓRÁIG)

Fogl Erika

gazdasági ügyintézőnél a

06-20/524-12-85-ös

telefonszámon, vagy az

etkezes1.imgsz@gmail.com

e-mail címen tehető meg.

A lemondott étkezés a következő naptól érvényes!

További tudnivalókat az étkeztetéssel kapcsolatban, honlapunk "Heti étlapok, befizetések" című menüpontja alatt olvashatnak.

© 2014 Powered by WebSiter