Üdvözöljük

A felújított iskola avatása - Tanévnyitó ünnepély

2012. szeptember 1.

 alt        

 

1 %

Új alapítványunk neve: A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

Alapítványunk adószáma: 18280764-1-08

 Köszönjük, hogy adójának 1 %-ával támogatja alapítványunkat.

Új dokumentumaink itt olvashatóak:

Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

Móra Ferenc Általános Iskola Helyi Tanterve

Szervezeti és működési szabályzat

Móra Ferenc Általános Iskola házirendje

 


Tanév rendje 2014-2015
Letöltéshez kattintson ide!


Áldott böjtöt és szép, fényes, ragyogó Húsvétot!

Húsvét öröme nyolc napon át visszhangzik a lelkünkben. Valójában, Húsvét után nyolc napig mindennap a feltámadás napját üljük, sőt a következő vasárnapokat is úgy nevezzük, hogy húsvét második, harmadik vasárnapja. Igen, mert Húsvét hajnala évről-évre meghozza a csodát, újult erővel töri meg a sötétséget és felragyogtatja az élet világosságát. Ezt a kigyulladt fényt, újraéledt reményt táplálni kell, másoknak is meg kell mutatni.

Az első Nagypénteken minden befejezettnek, végérvényesnek tűnt. Jézus kiszenvedett holttestét levették a keresztről és sziklasírba helyezték. Az üreg elé hengerített hatalmas kő olyan volt mint egy pont. Innen nincs tovább, lezárult, nincs folytatás. Ezzel beállott a csend és a lelkek sötétsége.


Az első Húsvét óta, minden év Húsvéti időszakának ez a tétje, és nagy kérdése:

a húsvéti kegyelem milyen lelkületet talál bennünk?

 

Aligha lesz esélyünk, ha Pilátusként csupán szűk-látókörű érdekek vezetnek, vagy tömeg emberként  kizárólag a felszín mozgat mindennapjaimban, tetteimben.

Még az sem helyes irány, ha vallási törvényekkel, szokásokkal, előírásokkal bástyázzuk körül magunkat, és egy hamis biztonságban élünk.

Azonban, hogyha van egy csöppnyi reményünk, alázatos hitünk, nyitott szívünk, Istenhez való buzgó ragaszkodásunk ez már lehetőség arra, hogy találkozzunk az élő Krisztussal, aki feltámadásával nem csak a történelem örökkön élő Ura, hanem a mi egyéni történetünknek, életünknek is Szabadítója,  mert Ő a mi személyes, Élő Megváltónk!

 Tavaszi szünet:

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2015. április 1. szerda

 

 

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap:

2015. április 8. szerda


Német nyelvű mise

 

 

Kedves szülők, pedagógusok, tanítványaink!

Szeretettel hívjuk és várjuk
a kedves szülőket, tanítványainkat, pedagógusainkat
az áprilisi német nyelvű szentmisére,

amelyet a mosoni Nepomuki Szent János templomban mutatnak be
2015. április 8-án, szerdán 18 órakor

 

 


 

A 2015/2016. tanév első évfolyamára történő

általános iskolai beíratások időpontja:

 

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig

2015. április 17.   (péntek)    8.00 – 18.00 óráig

 

A tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

 

·       a gyermek személyazonosítására alkalmas okmányt

(születési anyakönyvi kivonatot vagy személyazonosító igazolványt)

·       a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

·       TAJ kártyát

·       az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

(óvodai szakvéleményt)

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről legkésőbb 2015. május 19-ig írásban tájékoztatja a szülőket. Elutasítás esetén a szülő tizenöt napon belül bírálati kérelmet nyújthat be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerületének igazgatójához.

 

Az iskola felvételi körzete:

 

Iskola neve és címe

Felvételi körzet

Mosonmagyaróvári

Móra Ferenc Általános Iskola

 

9200 Mosonmagyaróvár,

Dr. Gyárfás u. J. 5.

Elza u.,

Erkel F. u.,

Fácános u.,

Flesch K. u. páratlan oldal,

Flesch K. u. páros oldal 8-tól végig,

Gulyás Lajos u.,

Dr. Gyárfás J. u.,

Károly út a 34-től végig,

Kiserdő u.,

Kormos István-lakótelep,

Móra Ferenc-lakótelep,

Móra F. u.,

Mosonyi M. u.,

Sattler János. u.,

Széchenyi u.,

Szt. István király út páros oldala 8-44-ig,

Tiszavirág u.,

Vörösmarty u. 

német nemzetiségi oktatás tekintetében

Mosonmagyaróvár település közigazgatási területe

 
 


Fogadó óra:

2015. május 5. kedd      17.30-18.30

 


TELEFON:

566-200 - iskolatitkár

Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés:
(20) 236 8008

© 2014 Powered by WebSiter